Andre Ramirez Gutierrez

Manunulat


Pagdungaw sa Ilaya

(Lahok sa Saranggola Blog Awards 2023)


Lotto

Umaasa tayo kagaya ng mga daan-daang
táong dantaóng itinataya ang tira-tirang barya

kapalit ng gahiblang pag-asa. Layon din nating
makaalpas mula sa mga pasanin ng mundong

tila pinaiikot tayo sa gulong ng habambuhay
na pagtitiis. Sinusubok nating mahawakan

ang ipinagkait na kasiyahan, kaya nama’y kahit
mabutas ang bulsa sa paulit-ulit na pagtatangkang

mahawakan ang sinisintang ligaya, patuloy natin isusugal
sa mga alagang numero ang tsansang matamasa ang ginhawa.


Propesiya

Isang panandaliang takas ang pagtitimping
ikulong ang kaligtasan sa walang katiyakang
pagkakasunod-sunod ng mga salitang sang-ayon

sa likhang balarila, at sa pagitan ng kung ano
ang tunay sa hindi totoo’y nakasilid lamang
sa gawang batas ng retorika’t anyo.

Sinasagot natin ang kalibutan gamit ang mga awit
at tula, habang nililinlang ang mga sarili na mayroong
patutunguhan ang walang-hanggan. Matagal na rin

akong tumiwalag sa mga paniniwala’t mga paham
ng mga matatandang makatang nagtangkang
sagutin ang diktang iwiniwika ng mga panginoon,

’pagkat kung nasa mga buntonghiningang tinatangay
ng hangin ang tangi kong kasagutan at pag-asa,
siguro’y kahibangan lamang itong bulag kong paniniwala.


Baguntao

Tangan ko’y hindi busilak na pag-ibig sa katawang ilang
ulit na nagtaksil sa sarili. Itong ningning sa aking mukha

na inihaharap sa mga kaibiga’t kakilala’y araw-araw
nagnanais na mapundi, mapunit, at malusaw mula

sa sinisidlang balat. Ilang taon na ba ang lumipas noong huli
itong naging tapat sa mga nakausap at nakadaupang-palad?

Inuusig ko ngayon ang sarili’t pilit inaaral ang mundong hindi
na kawangis ng nasa aking haraya’t mga panaginip. Sinusubok

kong ibuka ang mga tikom na labi upang sabihin ang mga pasubaling
hindi masabi-sabi upang maangkin muli ang katawang limot na ang ibig.Posted

by

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Kasalukuyang mag-aaral ng Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman si Andre Ramirez Gutierrez. Naging fellow siya para sa tula sa 2nd Cavite Young Writers Workshop, 7th Angono National Writers Workshop, at Palihang LIRA 2018 at 2020. Nailathala na ang kaniyang mga akda sa Liwayway MagazineNovice MagazineKatitikan: Literary Journal of the Philippine South, Dx Machina 4 (Likhaan: UP ICW, 2021), Sahaya (Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman, 2021), Lakbay: Mga Tulang Lagalag (7 Eyes Productions, OPC, 2020), at Lóngos (CYWA, 2019). Nagwagi na rin ang kaniyang mga tula sa unang round ng Life UPdates (Marso 2022) ng Likhaan: UP Institute of Creative Writing, at Sahaya: Timpalak Pampanitikan (STP) 2021 ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman. Miyembro siya ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA), Cavite Young Writers Association (CYWA), at Kalasag UP Diliman.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *