Andre Ramirez Gutierrez

Manunulat

Category: Tula

  • Pagdungaw sa Ilaya

    Pagdungaw sa Ilaya

    (Lahok sa Saranggola Blog Awards 2023) Lotto Umaasa tayo kagaya ng mga daan-daangtáong dantaóng itinataya ang tira-tirang barya kapalit ng gahiblang pag-asa. Layon din natingmakaalpas mula sa mga pasanin ng mundong tila pinaiikot tayo sa gulong ng habambuhayna pagtitiis. Sinusubok nating mahawakan ang ipinagkait na kasiyahan, kaya nama’y kahitmabutas ang bulsa sa paulit-ulit na pagtatangkang…

  • Nang Bumaba ang mga Diyos na Hindi Mo Pinaniniwalaan

    Nang Bumaba ang mga Diyos na Hindi Mo Pinaniniwalaan

    Nang bumaba ang mga diyos na hindi mo pinaniniwalaan, kinalimutan na ng lahat ang mga dati nilang nalalaman. Balewala ang siyensiya at matematika. Balewala ang mga limpak-limpak na librong iyong nabasa. Balewala ang lahat ng iginugol mong oras sa pakikipagbangayan sa social media. Balewala ang malusog mong katawang kay tagal mong iningatan. Balewala ang pag-ibig…